ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อกระดาษ A4

22 ส.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอสำหรับการเช่า Pocket WiFi ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของ EEC ที่อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ InterEcon Newsletter ฉบับที่ 19 (Volume 1/2566) เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

4 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๖ ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (BIMSTEC E-Learning) และชุดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้บิมสเทคในมิติต่าง ๆ (BIMSTEC E-book) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการระบบและดูแลความเรียบร้อยด้านต่าง ๆ สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค (Senior Official Meeting : SOM) ครั้งที่ 23 และการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค (Ministerial Meeting : MM) ครั้งที่ 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอสำหรับการเช่า Pocket Wifi ในการเดินทางร่วมงาน Symposia และกิจกรรมหาเสียง Expo 2028 Phuket ที่กรุงปารีส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมบิมสเทคสัญจร (BIMSTEC ON TOUR) ณ จ. เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าล่วงเวลา เพื่อรับรองคณะกรรมการถาวรบิมสเทค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2566