ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อขุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

17 ส.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม และเครื่องพิมพ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ BIMSTEC Task Force โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

12 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

30 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

30 ก.ย. 2562