ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 52,642 view

ติดต่อเรา


กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Economic Affairs)
กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0 2203 5000 ext. 14265, 14268 Fax. 0 2643 5250
e-mail: [email protected]

สำนักงานเลขานุการกรม: [email protected] 
กองสนเทศเศรษฐกิจ: [email protected]
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ: [email protected]
กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ: [email protected]

       https://maps.app.goo.gl/AXSL6ksEamNznb5X7

เอกสารประกอบ

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf