นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2566

| 1,389 view

No_Gift_Policy_2_2565_page-0001

 

 

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ_No_Gift_Policy_page-0001

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมภายในกรม โดยผู้บริหารกรมได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติตน

เอกสารประกอบ

ประกาศ_No_Gift_Policy.pdf
สรุปรายงานผลนโยบาย_No_gift_Policy.pdf