คู่มือการขอรับบริการของประชาชน/หน่วยงานภายนอก

คู่มือการขอรับบริการของประชาชน/หน่วยงานภายนอก

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 1,634 view

1. คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการค้นคว้าและการวิจัย ผ่านระบบ E-Service

การขอข้อมูลข่าวสารสำหรับการค้นคว้าวิจัย

คู่มือการใช้บริการแบบคำขอข้อมูลข่าวสารข_page-0001 คู่มือการใช้บริการแบบคำขอข้อมูลข่าวสารข_page-0002  

2. คู่มือการประสานงานต่าง ๆ กับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับประชาชน / หน่วยงานภายนอก

การขอข้อมูลและประสานงานสำหรับบุคคลภายนอก_1

 

3. คู่มือการขอบุคลากรของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เป็นวิทยากร/ผู้บรรยาย สำหรับหน่วยงานภายนอกกระทรวงการต่างประเทศ

การขอบุคลากรกรมเศรษฐกิจเป็นวิทยากร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้บริการแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร.pdf