แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 2,735 view

เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565.pdf
รายงานผลของการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_2565.pdf
โครงสร้างงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ_ปี_2566.pdf
แผนงบประมาณกรมเศรษฐกิจฯ_ปี_2566.pdf
รายงานการกำกับติดตามงบฯ_รอบ_6_เดือน_ปี66.pdf
รวมแผนดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี_งปม._2567.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี_2566.pdf