แผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 1,692 view

เอกสารประกอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565.pdf
รายงานผลของการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_2565.pdf
โครงสร้างงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ_ปี_2566.pdf
แผนงบประมาณกรมเศรษฐกิจฯ_ปี_2566.pdf
รายงานการกำกับติดตามงบฯ_รอบ_6_เดือน_ปี66.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ_2566.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ_6_เดือนแรก_66.pdf