การประเมินความเสียงการทุจริต

การประเมินความเสียงการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2567

| 1,255 view

เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ_2566.pdf
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2566.pdf
แบบรายงานผลตามแผนประเมินความเสี่ยง2566.pdf
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต_2567.pdf