แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 236 view

แผนการบริหารและรายงานผลปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_2567.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล_2566.pdf