การบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand และ งานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028

การบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand และ งานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2566

| 104 view

การบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงา่น Expo 2028  Phuket, Thailand และงานเลี้ยงรับรอง "Local to Global: Phuket Expo 2028"

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่ .. 

https://www.mfa.go.th/th/content/presscon120123-phuketexpo2028?page=5d5bd3c915e39c306002a904&menu=5d5bd3c915e39c306002a905

expo2