การประเมินความเสียงการทุจริต

การประเมินความเสียงการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 97 view

เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ_2566.pdf
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2566.pdf