ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 41,902 view

ติดต่อเรา


กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Economic Affairs)
กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2203-5000  Fax. 0-2643-5250
e-mail. [email protected]