ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง หน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง หน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

12 พ.ย. 2564

45 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง หน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

เอกสารประกอบ