ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

17 มี.ค. 2564

86 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 15/2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบ


ใกล้เคียง

ใกล้เคียง