ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

21 เม.ย. 2564

85 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2564
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ division0704@mfa.mail.go.th โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ”

เอกสารประกอบ

ประกาศ_16-64_PSU_researcher_1.pdf