ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8 ก.ย. 2563

458 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะจัดสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้

กำหนดส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดปิดรับคำตอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. 

     โดยหากไม่ส่งคำตอบภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารประกอบ


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง