ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

5 พ.ค. 2564

204 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะจัดการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์โดยมีกำหนดส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีสิทธิ์ฯ ได้แจ้งมาในเอกสารสมัคร และกำหนดส่งคำตอบภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ division0704@mfa.mail.go.th โดยจะใช้เวลาส่งตามที่ปรากฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ โดยหากไม่ส่งคำตอบภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารประกอบ