ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

28 ม.ค. 2564

98 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

 

***ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th

โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครตำแหน่งคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล”

รับสมัคร บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 16.30 น. ของประเทศไทย)

เอกสารประกอบ