ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

20 พ.ค. 2564

29 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 22/2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_22-64_PSU_researcher_ผู้ผ่าน.pdf