ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 3/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 3/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

28 ม.ค. 2564

185 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 3/2564
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

 

***ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th

โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครตำแหน่งวิเคราะห์ข้อมูล”

รับสมัคร บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 16.30 น. ของประเทศไทย)

เอกสารประกอบ