ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

9 ต.ค. 2563

1,670 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

 

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แจ้งยืนยันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ info@globthailand.com ภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

 

    ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

เอกสารประกอบ