ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 28/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 28/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

29 ต.ค. 2563

1,424 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 28/2563 เรื่อง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง 10,690 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤศจิกายน 2563 ****

              1) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              2) ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร.pdf