ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

9 พ.ย. 2563

1,021 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 30/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไปประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

      ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

เอกสารประกอบ