ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 45/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 45/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

24 ธ.ค. 2563

161 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 45/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

      ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.45 น.

เอกสารประกอบ