ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 48/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 48/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

28 ธ.ค. 2563

96 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 48/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

 

 

    ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

เอกสารประกอบ