ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

17 ก.พ. 2564

49 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 5/2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

 

      ***** ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในอีเมลของท่าน *****

 

หมายเหตุ : หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อ 02 203 5000 ต่อ 14132

เอกสารประกอบ