ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 51/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 51/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

29 ธ.ค. 2563

100 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 51/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

    ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

เอกสารประกอบ