ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม และเครื่องพิมพ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ BIMSTEC Task Force โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม และเครื่องพิมพ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ BIMSTEC Task Force โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,873 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม

และเครื่องพิมพ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ BIMSTEC Task Force

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ

winner_com_bimstec.pdf