ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์

19 พ.ย. 2564

46 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์_จนท.ผลิต.pdf