ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 187 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง
สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-ผู้มีสิทธิสอบจนท.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบ.pdf