ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 120 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน
ประเภทบุคคลธรรมดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง
สำหรับการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก-_จนท.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเเละการคลัง.pdf