ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาเเละวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาเเละวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2566

| 123 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาเเละวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก_เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการ.pdf