ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อขุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อขุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,562 view

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

การจัดซื้อขุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

เอกสารประกอบ

ประกาศ_เรื่อง_ผลผู้ชนะการเสนอราคา_(VDO_Conference).pdf