ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

12 ต.ค. 2563

479 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(แบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เอกสารประกอบ

20201012101331383.pdf