ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,938 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับนิตยสาร The Economist เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(แบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เอกสารประกอบ

20201012101331383.pdf