ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,958 view

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ

20201008113100620.pdf