แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 176 view

เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต_2565.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_ปีงบประมาณ_2566.pdf
รายงานความก้าวหน้าตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ_1-66.pdf