ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๙

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 95 view

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ไทยในฐานประธานบิมสเทคเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี กรอบความริเริ่มของอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ บิมสเทค (BIMSTEC) ครั้งที่ ๑๙ ผ่านระบบประชุมทางไกล 

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่... https://www.mfa.go.th/th/content/bimstec-mm-2023?page=5d5bd3c915e39c306002a904&menu=5d5bd3c915e39c306002a905

 

S__54689846 S__54689880

S__54689882