ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 44,615 view

ติดต่อเรา


กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Economic Affairs)
กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0 2203 5000 ext. 14265, 14268 Fax. 0 2643 5250
e-mail: [email protected]

เอกสารประกอบ

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf