อังค์ถัดเผยการลงทุนเอฟดีไอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น 15% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

อังค์ถัดเผยการลงทุนเอฟดีไอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น 15% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 3,376 view

        การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น15% เป็นเม็ดเงินถึง 492,000ล้านดอลลาร์ ในปี 2557 โดยเฉพาะในพม่า เอฟดีไอเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ขณะที่ปริมาณเงินลงทุนโดยตรงทั่วโลกปีที่แล้ว มียอดเงิน 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 8% จากปริมาณ 1.363 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2556 ในจำนวนนี้ มีอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 700,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 56% เพิ่มขึ้นราว14% จากปีก่อนหน้านี้ ขณะที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 511,000 ล้านดอลลาร์ ลดลง13% โดยเฉพาะในยุโรป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558
อ้างอิง : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/foreign/20150130/631927