ผลผลิตกุ้งไทยปี 60 ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 3 แสนตัน

ผลผลิตกุ้งไทยปี 60 ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 3 แสนตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,667 view

                นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งไทย และนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และอุปนายกสมาคมกุ้งไทย นายสมชาย ฤกษ์โภคี เลขาธิการสมาคมและประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี นายปกครอง เกิดสุข อุปนายกสมาคมกุ้งไทยและประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ นายโสภณ เอ็งสุวรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และกรรมการบริหารสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งของไทย ปี 2560 ว่า ผลผลิตกุ้งปี 2560 โดยรวมประมาณ 300,000 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาโรคตายด่วน หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสียหายจากโรคระบาด ทำให้ภาพรวมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยประมาณการผลผลิตปี 2560 ผลผลิตกุ้งไทยอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตกุ้งปีนี้ผลิตได้ใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน

                อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ถือว่าเกษตรกรประสบความสำเร็จในการเลี้ยง ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น จากการพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด EMS ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.768 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่การส่งออกจากข้อมูลการส่งออกกุ้งเดือนมกราคม – ตุลาคม ปีนี้ อยู่ที่ 167,418 ตัน มูลค่า 56,105 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98

                อ้างอิง https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000125884