ก.ล.ต.ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์”เอ็มโอยูแก้ไขลดข้อจำกัดกองทุนรวมข้ามประเทศอาเซียน

ก.ล.ต.ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์”เอ็มโอยูแก้ไขลดข้อจำกัดกองทุนรวมข้ามประเทศอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,054 view

 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนัดถกไม่เป็น ทางการ 28 ก.พ.-3 มี.ค.นี้ ที่สิงคโปร์ ผลักดันความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นเครื่องมือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSMEs เข้าสู่ตลาดออนไลน์ ยันไทยได้ประโยชน์แน่ รายจิ๋ว รายเล็ก รายกลาง มีโอกาสค้าขายเพิ่มขึ้น ระบุเตรียมพบกรรมาธิการยุโรป หารือรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-อียู และนัดประชุมรัฐมนตรี RCEP เร่งรัดการเจรจาให้สำเร็จภายในปีนี้

นางอร มน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง ไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561 ที่สิงคโปร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานของอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นที่จะต้องผลักดันให้สำเร็จในปี 2561 เช่น การหาข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่จะมีการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกอา เซียน

“หาก ความตกลงมีผลบังคับใช้ จะเป็นการส่งเสริมให้อี-คอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้าขายของผู้ ประกอบการในอาเซียน และผู้ประกอบการของไทย เพราะจะมีการกำหนดกฎและกติกาที่ชัดเจนระหว่างสมาชิก และจะทำให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) มีโอกาสทำธุรกิจมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้ อย่างมั่นใจและสะดวกยิ่งขึ้น” นางอรมนกล่าว

สำหรับ ประเด็นอื่นๆ ที่อาเซียนจะมีการพิจารณา เช่น การติดตามการจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ใช้งานได้จริงระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จากปัจจุบันเชื่อมโยงกันแค่ 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม และการสรุปผลการเจรจาและลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) ให้เสร็จในปีนี้ เป็นต้น

นอก จากนี้ ในช่วงการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ในวันที่ 1 มี.ค. 2561 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียน และหารือกับนางเซซิเลีย มาลสตอร์ม กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า วันที่ 2 มี.ค. 2561 เพื่อหารือความคืบหน้าเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2552 ด้วย

 

อ้างอิง https://mgronline.com/business/detail/9610000020068