กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน BKK Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน BKK Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 169 view

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน BKK Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

 

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่..  https://twitter.com/mfathai/status/1617491258410430471?s=46&t=OC00ZtsepfPXA1xumucztg

 

ข่าว3