โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่

โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 790 view

    Slide1_1   

 

 

Slide2

เอกสารประกอบ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf
อำนาจหน้าที่.pdf